Amasten väljer Amido

Amasten har tecknat ett ramavtal för att använda Alliera och Amido hosting.

Implementationen av Amastens system startar omedelbart och kommer pågå under 2021.

– Vi på Amasten är alltid öppna för nya sätt att skapa trygghet för våra hyresgäster. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma tillsammans med Amido, säger Magnus Jägre, IT.

– Det känns alltid lite extra roligt när personer som på tidigare arbetsplats valt att införa Alliera är så nöjda med resultatet att de väljer att ta med erfarenheten av att bygga värde till sin nya arbetsplats, säger Peo Emgård, medgrundare och passersystemsspecialist på Amido.

– Vi är glada att välkomna Amasten till skaran av Amidokunder. Det är särskilt roligt när det är noterade bolag för likt våra kunder tror på oss så tror vi på dem. Vi vet att användandet av Alliera är lönsamt för våra kunder så när noterade bolag som Amasten blir kunder passar vi på att köpa aktier i dem, säger Johnny Berlic vd på Amido AB.

– Amastens vision att skapa trygga bostäder för sina hyresgäster ligger helt i linje med ökad trygghet i den snabbt växande SOS Alarm tjänsten för att ge räddningstjänst och ambulanser tillträde till fastigheter när larmet går till 112. Vi gillar kunder som vill ligga i framkant.

Med en hög andel nyproduktion är min förväntan att Amasten får en ”return on investment” tidigt nästa år, avslutar Johnny Berlic.

Avtalet gäller tillsvidare och med drygt sextusenfemhundra lägenheter blir Amasten en medianstor kund med bra tillväxtambitioner och hög nyproduktion.

 

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido
Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin 
administration.


Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.