Amasten väljer Amido

Amasten har tecknat ett ramavtal för att använda Alliera och Amido hosting.