Baker McKenzie legal rådgivare till Ferroamp vid riktad nyemission av aktier om 102 miljoner kronor