Analyst Group: Kommentar inför Time People Groups Q2-20

Imorgon den 28 november publicerar Time People Group sin delårsrapport för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2020.

 
“Vi kommer lägga fokus på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på TPG:s underliggande marknad utvecklas och förväntas utvecklas framgent”
 
Läs Analyst Groups prognos och kommentar här
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Time People Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.