DESENIO GROUP FÖRSTÄRKER LEDNINGSGRUPPEN FÖR ATT SÄKRA FRAMTIDA TILLVÄXT

Desenio Group förstärker koncernledningen för att anpassa organisationen till företagets snabba tillväxt och noteringen...