Ändringar i Dustins valberedning

Dustin meddelar i dag ändringar i valberedningen med anledning av den nyligen genomförda apportemissionen i samband med förvärvet av Centralpoint Holding B.V., varigenom ägarstrukturen i Dustin har förändrats.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande den 26 maj 2021. Som ett resultat av förvärvet av Centralpoint är Altor/Rotla B.V. den tredje största ägaren i Dustin, med ett innehav om cirka 8,5 procent av samtliga aktier. Valberedningen inför årsstämman 2020/2021 har följaktligen ändrats enligt de instruktioner som årsstämman 2019/2020 har fastställt.

Dustins valberedning har nu följande sammansättning:

  • Caroline Berg, Axel Johnson/Axmedia, ordförande i valberedningen
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
  • Jens Browaldh, Altor/Rotla B.V.
  • Hans Christian Bratterud, ODIN Fonder
  • Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens sekreterare per post till Dustin Group AB (publ), Attn Oliver Kronberg, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via e-post: oliver.kronberg@dustin.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder kronor och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 300 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.