Appspotr och Hoodin fördjupar sitt samarbete

Appspotr och Hoodin fördjupar sitt samarbete genom att Appspotrs helägda återförsäljare Appsales idag ingått ett partneravtal med Hoodin.

För mer information läs Hoodins pressmeddelande.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

– Genom vårt samarbete med Hoodin visar vi att vi genom vår plattform, och dess förmåga att erbjuda integrerade tjänster, levererar ett tydligt affärsvärde till marknaden. Med hjälp av vår nyligen genomförda emission kan vi nu utöka förmågan att bearbeta återförsäljare, partners och slutkunder på en global marknad.

Kommentar från vd, Appsales Carsten Sparr:

– Partnerskapet med Hoodin och tillgången till Hoodins tjänst innebär att Appsales kan förstärka kunderbjudandet med skräddarsydda innehållstjänster vilket ger en bättre användarupplevelse samt sparar tid och resurser åt kunden. I kombination med Appspotrs 3.0 plattform kan vi leverera en helhetslösning där appar med automatiserat och relevant innehåll blir en del av konceptet ”app som tjänst”, något som ger stort mervärde till våra kunder. Utöver att skala upp i befintlig affär ger partnerskapet mycket stora möjligheter för Appsales att bredda försäljningen inom nya områden och koncept.

Kommentar från vd, Hoodin Marcus Emne:

– Efter att jag fått en ingående presentation av Appspotr 3.0 och Appsales ambition och position på marknaden rådde det inga tvivel om att de just nu besitter ett unikt och mycket starkt erbjudande. En kombination av Appspotrs tekniska plattform för att skapa och drifta appar och Appsales som effektiv sälj och leveransorganisation för att leverera volym, tillsammans med Hoodins plattform som agerar motor för att generera relevant innehåll till apparna, har goda möjligheter att bli en internationell succé. Att två relativt små bolag som jobbat hårt med sina innovativa plattformar i flera år på var sitt håll, nu kan skapa ett erbjudande som ingen annan kan erbjuda och som väldigt många efterfrågar, känns extra bra i mitt entreprenörs-hjärta.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2019.

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.