Artificial Solutions förstärker ledningsgrupp och styrelse

Artificial Solutions ® (SSME: ASAI) , en ledande leverantör av lösningar inom Conversational AI, utser Paloma Ramirez Diaz-Monis till Chief People Officer och medlem av ledningsgruppen. Vesna Lindkvist, Chief Product Officer och Chief Technical Officer på Kivra, har valts in till Artificial Solutions styrelse.

Paloma Ramirez Diaz-Monis tillträder rollen som Chief People Officer den 6 juli och lämnar sin nuvarande roll som chef för HR och organisationsfrågor. Vesna Lindkvist invaldes i styrelsen vid årsstämman den 18 juni. Vesna Lindkvist har nära 20 års erfarenhet från mjukvaruindustrin och har de senaste tre åren varit CTO/CPO för Kivra. Hon var tidigare konsultchef på Valtech. Vesna har en magisterexamen från KTH.

Artificial Solutions styrelseordförande Åsa Hedin kommenterar Vesna Lindkvists utnämning: “Vesna har en lång erfarenhet av mjukvarubolag och mjukvaruutveckling, och hennes kompetens kommer att bidra positivt till vårt styrelsearbete. Jag är mycket glad över att få välkomna Vesna till styrelsen.

“Artificial Solutions har nyligen gjort en kraftfull ompositionering till SaaS och har en imponerande patentportfölj som bland annat uppmärksammats av Microsoft, Apple, Google, Nuance och IBM. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet till Artificial Solutions fortsatta utveckling och tillväxt,” säger Vesna Lindkvist.

Artificial Solutions har gjort stora framsteg under det senaste året och ökat antalet kvinnor i ledande befattningar. Idag är 45% av Artificial Solutions medarbetare kvinnor.

Jämställdhet mellan könen är en nyckelkomponent i Artificial Solutions arbete för mångfald och inkludering. Detta är en integrerad del av företagskulturen och dess värden.

Artificial Solutions VD Per Ottosson säger: ”Vi tror att en mer jämställd personalstyrka med fler kvinnor i toppen kommer att stärka vår inkluderande kultur och göra Artificial Solutions till ett ännu bättre företag. Vi vet att förbättrad könsfördelning bidrar till bättre resultat, leder till bättre beslut, starkare innovation och högre medarbetarnöjdhet. ”

Chris Tew har blivit kanalpartner i Asien och har lämnat ledningsgruppen, och det har även Dave Parsin gjort.

Med de meddelade ledningsändringarna kommer koncernledningen från juli 2021 att bestå av Per Ottosson, Fredrik Blomgren, Fredrik Törgren, Daniel Eriksson, Andreas Wieweg, Marie Angselius-Schönbeck och Paloma Ramirez Diaz-Monis.

För mer information vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.