Artificial Solutions tecknar avtal med MedHelp Care för AI-baserad röstanvändning

Artificial Solutions (www.teneo.ai) inleder samarbete med MedHelp Care, som erbjuder en av Sveriges mest använda Hälsoplattformar för arbetsgivare. Bolagets drygt 500 kunder med ca 200 000 medarbetare kommer även ges möjlighet till AI-baserad sjukanmälan via telefon genom en virtuell röstagent från AI-plattformen Teneo. Med sin mer än 20-åriga erfarenhet inom sjukvårdsrådgivning hanterar MedHelp Care varje år flera hundra tusen vårdsamtal.

Artificial Solutions kommer att integrera Teneos röstagent i MedHelp Cares telefonservice. Detta kommer att minska kötiderna i telefon, öka servicegraden och frigöra sjuksköterskornas tid till mer komplex rådgivning. Teneo erbjuder avancerad röstförståelse för att besvara kundernas frågor, oavsett om kunderna använder korta röstkommandon eller längre diskussioner med systemet.

Med Teneo får MedHelp Care helt nya möjligheter i röstkanalen. Tidigare har sjukanmälan via telefon antingen varit omständligt för den som ringer in eller behövt hanteras manuellt av en sjuksköterska men med detta system som förstår kontext så kan man erbjuda en mycket bättre användbarhet samt frigöra tid.

Ambitionen med Teneo är att öka effektiviteten och kundupplevelsen i röstkanalen. Den nya röstkanalen baseras på Teneos patenterade teknik, som utöver maskinlärning (ML) och språkmodeller för att förstå naturligt talat språk (NLU), förstärker en chatbot eller en röstbots funktionalitet och precision. Oavsett vilken AI-plattform som används så kan Teneo appliceras för att förbättra hur väl en virtuell agent förstår talat språk och dialektala skillnader.

”Vi är stolta över att MedHelp Care väljer Teneo för att förändra och förbättra effektiviteten inom hälso- och sjukvårdstjänster i sina processer. Teneo är ett populärt och användarvänligt system som driver bolags tillväxt och sparar stora kostnader, många gånger över 100 miljoner kronor per år, och kundnöjdheten ökar då kunderna får svar direkt utan att behövas kopplas runt eller trycka på 80-tals liknande tonvalsmenyer,” säger Per Ottosson, VD på Artificial Solutions.

Lyssna på Teneo här.

Teneo efterföljer de strängaste standarderna för dataskydd och är helt kompatibelt med GDPR. Plattformen orkestrerar OpenAI GPT och andra stora AI språkmodeller enligt en metod från Stanford University, FrugalGPT. Teneo använder rätt AI språkmodell vid rätt tillfälle för att spara API-kostnader. Med Teneo kan bolag spara 98% av sina kostnader inom Generative AI. Nyligen så rankades Teneo högt i en NLU Benchmark och överträffade andra konkurrenter genom att rankas bäst i sin klass.

För mer information vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME: ASAI) är en ledande aktör inom AI. Vår plattform, Teneo®, används av miljontals människor i hundratals SaaS-implementationer i både den privata och offentliga sektorn över hela världen. Vår lösning Teneo OpenQuestion optimerar AI för röst, automatiserar kundservice och reducerar kostnader.

Teneo.ai, Teneo och OpenQuestion är registrerade varumärken som tillhör Artificial Solutions.

Artificial Solutions International är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med kortnamnet ASAI. Redeye är bolagets Certified Adviser.

Besök www.investors.artificial-solutions.com för mer information.