Asarina Pharma lämnar bokslutskommuniké 2019

(Stockholm. Asarina Pharma AB publicerar idag sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2019. Peter Nordkild, vd för Asarina Pharma: ”Det sista kvartalet 2019 var mycket intensivt då vi tog Sepranolone framåt i alla våra tre indikationer; PMDS, menstruell migrän och Tourettes syndrom, och reste 48 miljoner kronor i en riktad emission”.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

• De totala driftskostnaderna uppgick till 20,8 miljoner kronor, varav cirka två tredjedelar var kliniska kostnader relaterade till fas II-studierna i PMDS och menstruell migrän.

• I oktober 2019 genomfördes en riktad emission som tillförde bolaget 47,5 miljoner kronor före kostnader.

• Den 31 december 2019 hade bolaget likvida medel om 130 miljoner kronor.

PREMENSTRUELLT DYSFORISKT SYNDROM

I september inkluderades den sista patienten i vår fas IIb-studie i vår ledande indikation, premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och den 26 januari 2020 administrerades den sista injektionen. Vi avser att publicera top line-resultat i slutet av april.

MENSTRUELL MIGRÄN

Vi inkluderade den första patienten i vår fas IIa-proof-of-concept-studie i augusti och de första patienterna började sina behandlingscykler i januari 2020. Vi förväntar oss att den sista dosen administreras före utgången av 2020 och att top line-resultat kan lämnas i första kvartalet 2021.

TOURETTES SYNDROM

I oktober fick vi in 48 miljoner kronor, främst för att genomföra en fas IIa-proof-of-concept-studie i denna stora men sällsynta sjukdom. Vi avser påbörja studien vid National Danish Tourette Center på universitetssjukhuset i Herlev före slutet av 2020.

AUTOINJEKTOR – YPSOMAT FRÅN YPSOMED

I oktober tecknade vi ett avtal med det schweiziska företaget Ypsomed om en anpassad Ypsomate autoinjektor för Sepranolone till Asarina Pharma. Den kommer att användas från vår första fas III PMDS-studie och framåt.

Läs hela rapporten HÄR.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, vd, Asarina Pharma AB

Telefon: +45 25 47 16 46

E-post: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, CFO, Asarina Pharma AB

Telefon: 5132 3698

E-post: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
Telefon: 08-463 83 00
Mail: certifieradviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Vi är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolone, världens första dedikerade behandling för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om menstruationsrelaterade sjukdomar som PMDS och menstruell migrän. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABAA-modulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling för att därigenom bli ett ledande bolag inom kvinnohälsa.

Informationen lämnades av Asarina Pharma AB (publ) via ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Fler artiklar om Asarina Pharma