Atrium Ljungberg breddar finansieringsbasen

Atrium Ljungberg breddar finansieringsbasen genom en första obligationsemission på den norska kapitalmarknaden samt en direktfinansiering med Allianz Real Estate och Brunswick Real Estate. Finansieringsvolymen uppgår till drygt två miljarder kronor med en löptid på cirka tio år.  

Atrium Ljungberg är en långsiktig fastighetsägare med en god finansiell ställning. Låneportföljen består ungefär till lika delar av kapitalmarknadsfinansiering och bankfinansiering.

För att ytterligare bredda finansieringsbasen genomfördes i slutet av oktober en obligationsemission om 500 miljoner norska kronor med en löptid på tio år. Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX under Atrium Ljungbergs MTN-program. Dessutom tecknade bolaget i november en kreditfacilitet om 1 560 miljoner kronor, med Gränbystaden galleria som säkerhet. Faciliteten är tecknad som en direktfinansiering med Allianz Real Estate och Brunswick Real Estate som motparter och har en löptid på cirka tio år.

Som ett led i vår strävan att bredda finansieringsbasen och få tillgång till längre kapitalbindning har vi kompletterat vårt MTN-program så att vi även kan emittera i norska kronor. Intresset från norska investerare har varit stort och vi är nöjda med bolagets första obligation utanför Sverige. Samtidigt genomförde vi även en direktfinansiering, vilket är ett bra komplement till den bankfinansiering vi redan har. Vi får, genom detta, tillgång till en längre kapitalbindning än vad bankerna normalt kan erbjuda, säger Martin Lindqvist, cfo på Atrium Ljungberg.

Efter genomförda transaktioner uppgick bolagets genomsnittliga ränta till 1,6 procent med en genomsnittlig kapitalbindning om 4,0 år och en genomsnittlig räntebindning om 4,4 år.

Nacka, 2018-11-23
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg. 0709-27 60 09, martin.lindqvist@al.se
Albert Olofsson, finanscontroller Atrium Ljungberg, 070-341 53 19, albert.olofsson@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 43 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se