Freedesk meddelar att avsiktsförklaring med Northern CapSek Venture AB inte kommer genomföras och bolaget avser fortsätta verksamheten i en onoterad miljö

Freedesk AB publ (”Freedesk”) har den 8 maj undertecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av aktier i Northern CapSek Venture AB. Avsiktsförklaringen var ursprungligen giltig till och med den 30 juli 2018 och har därefter förlängts till den 31 oktober 2018 samt den 31 december 2018. Avsikten med förvärvet var att aktieägarna i CapSek genom en apportemission blev majoritetsägare i Freedesk. Styrelsen i Northern CapSek Venture AB har meddelat att de fattat beslut att inte genomföra avsikterna i avtalet. Som en följd av detta har styrelsen i Freedesk beslutat att ansöka om avnotering av bolaget på Spotlight. Freedesk avser fortsätta att bedriva affärsverksamheten efter avnoteringen.

Anledningen till beslutet är att den höga kostnad och de resurser som krävs för att bolaget skall ha aktierna noterade, samt den begränsade handel som sker med aktierna. Dagens omsättningsnivå och resultat medger inte de kostnader och tidskrävande åtgärder som är förknippade med en notering på marknadsplatsen.

Freedesk kommer efter avnoteringen fortsätta bedriva affärsverksamheten och behålla och vidareutveckla befintliga och nya samarbeten både gällande försäljning och delägarskap, dock med väsentligt lägre kostnader. VD och största ägare Stefan Westergård är fortsatt positiv till Freedesks produkter och affärsidé och har samma ambitioner som tidigare att förse marknaden med smarta lösningar för aktiv vardag, men anser att förutsättningarna för detta kommer att vara bättre i en onoterad miljö.  

Sista handelsdag för aktien är den 7 december 2018.

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD 

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018. 

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.