Marknadsmeddelande 298/18 – Freedesk AB avnoteras från Spotlight Stock Market eftermarknadens stängning den 7 december 2018

Freedesk AB avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 7 december 2018, se pressmeddelande från bolaget för mer information.

Information om aktien:
Kortnamn: FREESK
ISIN-kod: SE0009496383
Orderbok-ID: 414K
CFI: ESVUFR
FISN: FREEDESK/SH
Organisations nr: 559019-4261
LEI: 5493005UZCE62A6LXT97
Sista handelsdag på Spotlight: 7 december 2018

Stockholm den 30 november 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com