Marknadsmeddelande 115/18 – Freedesk AB flyttas till Observationslistan

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget, flyttas bolagets aktie till AktieTorgets Observationslista.

Information om aktien:
Kortnamn: FREESK
ISIN-kod: SE0009496383
Orderbok-ID: 414K
CFI: ESVUFR
FISN: FREEDESK/SH
Organisations nr: 559019-4261
LEI: 5493005UZCE62A6LXT97

Stockholm den 9 maj 2018 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se