Freedesk AB flyttas till observationslistan

Freedesk AB offentliggjorde den 8 maj 2018 pressmeddelandet ”Freedesk ingår avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Northern CapSek Ventures AB”. Med anledning av detta flyttas handeln i bolagets aktie (FREESK) idag den 9 maj 2018 till AktieTorgets observationslista.

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
informationsovervakningen@aktietorget.se 

Om AktieTorget

AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se