AutoBranchen Danmark tecknar avtal med TopRight

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med AutoBranchen Danmark som ett led i TopRights fortsatta expansionsplaner för SMART LED™. Parterna uppskattar potentialen för samarbetet till ett värde av ca 6 Mkr årligen för TopRight.

AutoBranchen Danmark är en av Danmarks största branschorganisationer för bilhandlare, bilverkstäder och billackerare. Man fungerar som ett starkt rådgivnings- och påverkansstöd för sina c:a 1 500 medlemmar. TopRight kommer nu i samarbete med AutoBranchen Danmark erbjuda medlemmarna kraftiga energibesparingar genom konvertering till TopRights SMART LED™. AutoBranchen Danmark erbjuder idag sina medlemmar konsultation gällande energioptimering i syfte att gå mot en mer hållbar drift. Samarbetet med Topright blir en viktig del i detta arbete.

Det höga elpriset i Danmark gör att energibesparingsåtgärder är högt prioriterade hos landets belysningsintensiva branscher. TopRights hållbara, energismarta, moderna och dessutom enkla SMART LED™-lösning ligger därför helt rätt i tiden.

“Vårt samarbetsavtal med Danska AutoBranchen är ett stort och viktigt steg i vår internationella expansion. Partnerskap med starka aktörer är en del av TopRights tillväxtstrategi. Men det här inte bara ett framsteg för TopRight. Alla som konverterar till SMART LED™ gör en klok insats för sin ekonomi och en viktig insats för moder jord”, säger Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic. “På bara drygt ett år har kunden finansierat installationen genom sin besparing i energikostnad. Energibesparingen är upp till 90%, vilket ur miljö- och kostnadssynpunkt är helt fantastiskt!”

Samarbetet påbörjas under Q1 2021 och uppskattas kunna generera order till TopRight Nordic på ca 6 Mkr årligen.

Autobranchen Danmark är Danmarks största branschorganisation inom bilhandel, billackering och verkstäder. De är språkrör för nybils-, begagnat- och eftermarknaden och arbetar för att ge sina medlemmar de bästa förutsättningarna för en lyckad affär. Man erbjuder medlemmarna bl.a. juridisk rådgivning samt fördelsavtal inom finansiering, försäkring, pensionsavtal, lönesystem m.m. AutoBranchen Danmark företräder även branschen politiskt.

Om SMART LED™ från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics LED teknik erbjuder vi kompletta belysningslösningar – kostnadseffektiva, energisnåla hälsosamma och miljövänliga. Det gör det möjligt att skräddarsy din ljusmiljö. Design och integration, dimbarhet, justering av ljustemperaturen och närvarostyrning är några delar som vi har lösningar på.

Energibesparingen för belysning är cirka 50-90 procent, beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. LED-lysrörens mångfaldiga livslängd jämfört med traditionella lysrör, innebär märkbart lägre drift- och underhållskostnader för belysningen. Besparingen betalar installationen på mycket kort tid, vanligtvis drygt ett år.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB