Avida Holding AB ansöker om avnotering från NOTC

12 oktober 2020: Styrelserna i Avida Holding AB (“Holding”) respektive Avida Finans AB (publ) (“Finans”) meddelade den 26 juni 2020 att man beslutat att genomföra en nedströmsfusion av Holding in i Finans (“Fusionen“). Samtliga registrerade aktier i Holding omfattas av Fusionen.

Aktierna i Holding kommer att avnoteras i samband med genomförandet av Fusionen, vilket beslutades av extra bolagsstämma i Holding den 4 augusti 2020, och aktierna kommer därför inte längre att handlas på NOTC. Holding lämnade idag in en ansökan om avnotering av aktierna från NOTC. Sista dag för handel kommer att meddelas när Holding erhållit bekräftelse avseende detta från NOTC.

Rådgivare

DLA Piper agerar som legal rådgivare till Holding i samband med avnoteringen och Fusionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Geir Langfeldt Olsen, Styrelseordförande i Avida, Telefon: +34 637 496 224. E-post: geir@andenesinvestments.com

Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@avida.se

Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande den 12 oktober, 2020, kl. 12.00 CEST.

Om Avida

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 115 anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.