Xpecunia genomför spridningsemission på 10 mkr

Xpecunia Nordic AB (publ) (”Xpecunia”, eller ”Bolaget”) är ett bolag som i Sverige utvinner kryptovalutor med hjälp av egna solcellsfält. Xpecunia har beslutat om att genomföra en spridningsemission på 10 MSEK. Nyligen genomfördes en kontant nyemission om 8,4 MSEK till en investerargrupp med Örjan Berglund i spetsen.

Xpecunia Nordic AB (publ) (”Xpecunia”, eller ”Bolaget”) är ett bolag som i Sverige utvinner kryptovalutor med hjälp av egna solcellsfält. Bolagets affärsmodell är både lönsam och skalbar. I syfte att accelerera expansionen och tillgodose ytterligare ägarspridning inför den planerade noteringen i Q2-2021, har styrelsen i Xpecunia beslutat om att genomföra en spridningsemission på 10 MSEK med en övertilldelningsoption på ytterligare 30 MSEK riktad till kvalificerade investerare. Nyligen genomfördes en kontant nyemission om 8,4 MSEK till en investerargrupp med Örjan Berglund i spetsen.

Teckningsförbindelser i förestående nyemission uppgår till 4 MSEK.

Teckningstid: 12 oktober till 30 oktober, 2020
Emissionskurs: 4 kr per unit. En unit består av en aktie och en Teckningsoption.
Emissionsvolym: 2 500 000 Units
Värdering (pre-money): 92,6 MSEK
Befintligt antal aktier: 23 159 450 st.
Teckningsförbindelser: 4 MSEK, eller 40% av grundemissionen
Villkor teckningsoption: En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till lösenpris 5,50 SEK.
Minsta teckningspost: 8 000 kr, motsvarande 2 000 Units.

Teckning av Units sker via anmälningssedel, digitalt via www.aqurat.se.

Noteringsplaner
Xpecunia har för avsikt att ansöka om notering på marknadsplatsen NGM Nordic SME under Q2 2021. Utöver expansionskapital avser Bolaget att förestående nyemission bidra med ytterligare spridning i ägarbasen vilket på sikt bidrar till goda förutsättningar för en notering. Aktieboken förs av EuroClear. Tidigare börserfarenhet återfinns både inom styrelse och ledning. Bolaget ser därför inga hinder eller flaskhalsar som skulle kunna försvåra en notering.

VD: Daniel Moström – 070-7446901
daniel.mostrom@xpecunia.com

Adress: Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM

Om Xpecunia Nordic AB (publ)

Med hjälp av Xpecunias AI modell Dynamics anpassas produktionen kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen. Xpecunia har en hållbar lösning som eliminerar miljöproblemet, sänker elkostnaden och dramatiskt höjer lönsamheten.

Dagens utvinning av kryptovalutor använder en ökande mängd energiresurser. Från ett operationellt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna. Istället för att använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia Nordic AB (publ) utvecklat en metod för att utnyttja egen grön solenergi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar.

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013 www.xpecunia.com