#21-67  Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till måndagen den 21 juni 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Xpecunia Nordic

Kortnamn: XPEC

ISIN-kod: SE0013460375

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: XPECUNIA/SH

Instrument-ID: 84UC

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 34 750 015

Första dag för handel: 2021-06-21

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.