#21-69 Uppskjuten första dag för handel i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)

Nordic Growth Market NGM AB har tidigare meddelat att aktierna i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) (nedan ”Bolaget”) ska noteras på Nordic SME med första handelsdag måndagen den 21 juni 2021. Bolaget har idag offentliggjort ett pressmeddelande som bland annat informerar om att Bolagsverkets handläggning av den nyligen genomförda spridningsemissionen tagit längre tid än beräknat. Bolagsverket har indikerat att belastningen är hög och att noteringsaktuella bolag ej kan medges förtur i handläggningen. Bolagsverket meddelar vidare att ett exakt besked om tidsåtgång inte kan lämnas men att ärendet beräknas handläggas inom tre arbetsdagar. Detta gör att första handelsdag med Bolagets aktie senareläggs.

Bolaget anger vidare i sitt pressmeddelande att senareläggningen är en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att alla berättigade investerare ska erhålla tilldelning på sina depåer innan handeln i aktien påbörjas och att det är högst sannolikt att handelsstarten kan ske inom sex arbetsdagar.

Mot denna bakgrund har NGM beslutat att skjuta upp första handelsdag i Bolagets aktie och ett nytt datum för första dag för handel kommer att kommuniceras via ett börsmeddelande så snart ett sådant har bestämts.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Xpecunia Nordic
Kortnamn: XPEC
ISIN-kod: SE0013460375
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: XPECUNIA/SH
Instrument-ID: 84UC
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 34 750 015
Ny första dag för handel: Meddelas vid ett senare tillfälle
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.