DBP International AB: Nyemissionen registrerad

Emissionen med teckningsperioden 30/4 – 14/5 2021 har registrerats av Bolagsverket den 17 juni 2021. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att avregistreras och ersättas med nya B-aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 23 juni 2021. Ägare av BTU kommer därefter att erhålla B-aktier och teckningsoptioner.

Antalet registrerade aktier ökade i emissionen med 8 121 927 aktier till 51 438 871 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 406 096,35 kronor till 2 571 943,55 kronor.

Antalet registrerade teckningsoptioner uppgår till 8 121 927 stycken som vid full konvertering till aktier kan komma att öka antalet B-aktier med ytterligare 8 121 927 stycken. Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market under perioden 28 juni 2021 – 16 mars 2022.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.