Avnotering av SBC

Enligt beslut av NGM kommer SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABs aktier att avnoteras från NGM Equity.

Sista dag för handel i aktien är den 20 december 2019.
 

För ytterligare information kontakta:

Emil Lundström tf VD och koncernchef
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se.