Axolot ska göra företrädesemission på 25,2 miljoner kronor

Axolot Solutions ska göra en företrädesemission på cirka 25,2 miljoner kronor som är garanterad till cirka 79,4 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar högst cirka 26,5 miljoner aktier och har en teckningskurs på 0,95 kronor per aktie. Aktieägare får för varje befintlig aktie rätten att teckna en ny aktie under emissionen.

Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 1 december. Handeln med teckningsrätter sker under perioden 8-20 december och utfallet i emissionen beräknas offentliggöras omkring den 29 december.

Utspädningseffekten är på cirka 103 procent av kapitalet och rösterna för de aktieägare som inte tecknar i nyemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta kan kompensera utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

”Nyemissionen ska säkerställa Axolots finansiella förmåga att tillverka och leverera förväntade beställningar och även öka takten i försäljningen under de kommande tolv månaderna. Marknaden är nu mer än redo för Axolots produkter som möjliggör minskad vattenförbrukning och lägre miljöpåverkan”, säger vd Martin Ragnar.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire