B-AKTIERNA I UNIFLEX AB (PUBL) AVNOTERAS OCH SISTA DAG FÖR HANDEL ÄR DEN 26 OKTOBER 2018 MED SLUTLIG AVNOTERING DEN 1 NOVEMBER 2018

Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) har genom pressmeddelande den 10 oktober 2018 kommunicerat att Uniflex, som ett led i pågående fusion mellan Poolia AB (publ) och Uniflex, kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm AB har idag beslutat att godkänna Uniflex ansökan om avnotering av B-aktierna i Uniflex samt beslutat att sista dag för handel ska vara den 26 oktober 2018 och att avnotering ska ske den 1 november 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Bengtsson, VD Uniflex  tel: +46 (0) 736 00 68 10

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 24 oktober 2018, klockan 16.00 (CEST).

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.