Baker McKenzie biträder EG7 vid riktad nyemission om 119 MSEK

Spelkoncernen EG7 genomför en riktad nyemission och tillförs 119 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen, som uppgår till 31,50 kronor per aktie, har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB.

Den riktade nyemissionen kommer att stärka EG7s finansiella ställning och möjliggöra en ökad investeringstakt. Investerare inkluderar nya och befintliga nordiska och internationella investerare.

Carnegie Investment Bank AB är Sole Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare till EG7 i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzies team består av Henric Roth, Stefan Balazs, Ian Gulam och Anna Orlander.

Kontakt 
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 23, henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com