Baker McKenzie biträder EG7 vid riktad nyemission om 119 MSEK

Spelkoncernen EG7 genomför en riktad nyemission och tillförs 119 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen,...