Baker McKenzie legal rådgivare till EG7 vid en riktad nyemission av aktier om cirka 429 miljoner kronor

Enad Global 7 AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett...