Baker McKenzie legal rådgivare till EG7 vid en riktad nyemission av aktier om cirka 429 miljoner kronor

Enad Global 7 AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomförd av Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Härigenom tillförs EG7 cirka 429 miljoner kronor före transaktionskostnader.EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden.

Emissionslikviden kommer att stärka EG7:s finansiella ställning och därigenom möjliggöra för bolaget att agera på potentiella förvärvsmöjligheter för ytterligare konsolidering på spelmarknaden.Flera nya svenska och internationella institutionella investerare, bland annat TIN Fonder och Creades, samt befintliga aktieägare tecknade sig i den riktade nyemissionen.Baker McKenzie agerade legal rådgivare till EG7. Baker McKenzies team bestod av Henric Roth, Anna Orlander, Stefan Balazs och Ian Gulam. Carnegie Investment Bank AB agerade Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med den riktade emissionen och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerade Joint Bookrunner.


 

Kontakt

Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie

Telefon: 08-566 177 23

E-post: henric.roth@bakermckenzie.comOm Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com