Baker McKenzie legal rådgivare i FRISQs fullt garanterade företrädesemission

FRISQ Holding AB (publ) har genomfört en fullt garanterad företrädesemission som kommer att tillföra bolaget cirka 64,4 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Likviden ska bland annat användas till att fortsätta utveckla skalbarhet och öka resurserna att medverka i större och lönsamma affärer.

FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Baker McKenzie var legal rådgivare till FRISQ i samband med företrädesemissionen. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Stefan Balazs, Per Blom och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com