#20-16 Förändrad tidsplan rörande företrädesemission i Real Holding i Sverige AB

Som tidigare meddelats i Nordic SME:s meddelandeserie #20-15 har en extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (”Bolaget”) beslutat den 2 mars 2020 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Bolaget har idag genom pressmeddelande meddelat att man beslutat justera teckningstid samt tiden för handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier.

Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME Sweden under perioden från och med den 1 april 2020 till och med 15 april 2020. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 1 april 2020 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Någon förändring av avstämningsdagen sker inte och är den 9 mars 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 mars 2020. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 mars 2020.

Observera att företrädesemissionen är villkorad av att utbyteserbjudandet rörande bolagets preferensaktie genomförs. För fullständig information, se bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Real Holding i Sverige TRB
Kortnamn: REAL TRB
ISIN-kod: SE0013914280
FISN-kod: REALHOLDIN/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2020-04-01 (justerad)
Sista dag för handel: 2020-04-15 (justerad)
Instrument-ID: 616N
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 238 706 867
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Real Holding i Sverige BTB
Kortnamn: REAL BTB
ISIN-kod: SE0013914298
FISN-kod: REALHOLDIN/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2020-04-01 (justerad)
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 616P
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.