Baker McKenzie biträdde Pareto Securities och Swedbank i Cibus riktade nyemission om ca 886 MSEK

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har genomfört en riktad nyemission som kommer att tillföra bolaget cirka 886 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad. Bland investerarna återfinns flera svenska och internationella institutionella investerare, däribland Clearance Capital, Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Norron Asset Management och Sensor Fonder.

Cibus Nordic Real Estate AB är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster.

Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) var Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Joint Bookrunners. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Henric Roth och Ian Gulam från Stockholm och av Adam Farlow och Roger James from London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com