Baker McKenzie biträdde Pareto Securities och Swedbank i Cibus riktade nyemission om ca 886 MSEK

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har genomfört en riktad nyemission som kommer att...