Baker McKenzie legal rådgivare till Nordea och Pareto Securities i samband med Cibus riktade nyemission om cirka 492 miljoner SEK

Cibus Nordic Real Estate AB har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 492 miljoner SEK till en teckningskurs om 246 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Cibus är ett fastighetsbolag med en affärsstrategi är att förvärva, utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Norden med dagligvaruhandeln som fokus. Företaget äger för närvarande mer än 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-Group.

Nordea och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Nordea och Pareto Securities med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Per Blom och Olof Larsson i Stockholm samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020www.bakermckenzie.com