Baker McKenzie legal rådgivare i FRISQs fullt garanterade företrädesemission

FRISQ Holding AB (publ) har genomfört en fullt garanterad företrädesemission som kommer att tillföra...