Baker McKenzie legal rådgivare när RLS Global genomför en riktad nyemission

Medicinteknikbolaget RLS Global genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 50 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare och har valts ut på grundval av ett så kallat accelererat book building-förfarande.

RLS Global erbjuder produkter och metoder för behandling av svårläkta sår samt tandsjukdomar.

Pareto Securities AB är Sole Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare till RLS Global i samband med den riktade nyemissionen. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com