Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid NP3s riktade nyemission om 632,5 MSEK

NP3 Fastigheter AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 632,5 miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

NP3 är ett börsnoterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 31 december 2022 uppgick fastighetsbeståndet till 1 950 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 488 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, logistik, handel, kontor och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 december 2022 till drygt 19,8 miljarder kronor.

ABG Sundal Collier, Nordea och Swedbank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och  Sophie Gidlund

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com