Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid NP3s riktade nyemission om 632,5 MSEK

NP3 Fastigheter AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 632,5...