Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities vid Cellinks riktade nyemissioner av aktier om 946 miljoner kronor

Cellink AB (publ) har genomfört riktade nyemissioner av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, utfört av Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Härigenom tillförs bolaget 946 miljoner kronor före emissionskostnader.Syftet med nyemissionerna är att finansiera förvärvet av Scienion AG, samt skapa ytterligare utrymme för en fortsatt M&A-agenda. Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i nyemissionerna.Cellink är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing.Carnegie Investment Bank och J.P. Morgan Securities agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med de riktade nyemissionerna. Baker McKenzie var svensk och amerikansk legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Baker McKenzies team utgjordes av Joakim Falkner, Henric Roth, Olof Larsson och Marlene Wiklund från firmans Stockholmskontor samt Megan Schellinger och Adam Farlow från firmans kontor i London. 
Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.comOm Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com