Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie Investment Bank vid XVIVOs riktade nyemission av aktier om cirka 500 miljoner kronor

XVIVO Perfusion AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank. Härigenom tillförs XVIVO cirka 500 miljoner kronor före transaktionskostnader.XVIVO är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.Emissionslikviden kommer att användas till (i) finansiering av förvärvet av Organ Assist B.V., (ii) finansiering av registreringsförfarandet för 510k-ansökan och godkännande i USA från FDA (Food and Drug Administration) för transportmaskinen Organ Assists Kidney Assist Transport, (iii) finansiering av den regulatoriska godkännandeprocessen för Liver Assist i kombination med STEEN Solution™ teknologin i USA och andra huvudmarknader, och (iv) till att fortsätta att bygga och stärka organisationen för att stödja bolagets tillväxtstrategi, samt för den löpande verksamheten.Investerare i den riktade emissionen innefattar såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Bure Equity AB, Swedbank Robur, Eccenovo, Fjärde AP-Fonden, Lannebo Fonder och Handelsbanken Fonder.Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Carnegie Investment Bank. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam i Stockholm och Megan Schellinger i London. 
Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie

Telefon: 08-566 177 80

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.comOm Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com