Baker McKenzie legal rådgivare till Sdiptech vid riktad nyemission om cirka 353 miljoner kronor

Sdiptech AB (publ) har genomfört en riktad kontant nyemission genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Sdiptech tillförs härmed cirka 353 miljoner kronor före emissionskostnader.Den riktade emissionen blev väsentligt övertecknad och tecknades av svenska och internationella investerare, bland annat Invesco Asset Management, Danske Invest, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder, samt ett flertal nya investerare.Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten och sanitet, el och automation, transport, energieffektivitet samt luftklimat.Den riktade nyemissionen ökar ägarspridningen och ska användas till att stärka bolagets balansräkning för fortsatt flexibilitet i förvärvsarbetet.Baker McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Sdiptech. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam. ABG Sundal Collier AB har agerat Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har agerat Joint Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com