Dicot presenterar på BioStock Live idag 16 juni

Nyhet: Uppsala, 16 juni 2020. Dicot AB meddelar idag att Göran Beijer, VD på Dicot, kommer att ge en livesänd presentation på Biostock Live idag 16 juni kl 11.00. Allmänheten kan följa presentationen på www.biostock.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.