Baker McKenzie legal rådgivare till Xbrane Biopharma vid riktad nyemission om cirka 170 MSEK

Xbrane Biopharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 170 miljoner kronor till en teckningskurs om 72 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Systematic Group AB (Ashkan Pouya), Swedbank Robur Fonder, Cicero Fonder, TIN Fonder och Lancelot Asset Management har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

Xbrane Biopharma utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbrane Biopharma har en portfölj av biosimilarkandidater som tillsammans adresserar 53 miljarder EUR i förväntad årlig peak-försäljning av respektive referensläkemedel. Den ledande biosimilarkandidaten Ximluci® är under registrering i Europa med planerad lansering under första kvartalet 2023.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Xbrane Biopharma med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink, Olof Larsson, Carl Bohman och Elsa Sefastsson från Stockholm samt Charles Farnsworth och Adam Farlow från London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)
www.bakermckenzie.com