Baker McKenzie legal rådgivare till Xbrane vid riktad nyemission av aktier och emission av konvertibler om totalt 350 MSEK

Xbrane Biopharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 125 miljoner kronor, där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. I samband med detta har Xbrane även beslutat om att utfärda konvertibler som tillför bolaget en nettolikvid om 225 kronor.

Xbrane utvecklar biologiska läkemedel baserade på en patenterad plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnader jämfört med konkurrerande system. Xbrane har en portfölj av biosimilarkandidater som tillsammans adresserar 53 miljarder EUR i förväntad årlig peak-försäljning av respektive referensläkemedlet. Den ledande biosimilarkandidaten Ximluci® är godkänd i Europa och lanserades under första kvartalet 2023. Xbranes huvudkontor ligger i Solna.

Pareto Securities agerade sole manager och bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink, Olof Larsson, Carl Bohman och Carl Isaksson i Stockholm samt Adam Farlow, James Tanner och Madeleine Barrow i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com