Bellman Group offentliggör tilläggsprospekt och ansöker om notering av sina nya obligationer vid Nasdaq Stockholm