Bellman Group AB offentliggör finansiell information och preliminärt resultat för räkenskapsåret 2018

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) offentliggör finansiell information och preliminärt resultat...