Bevarad gångförmåga hos patienter med sekundär progressiv MS jämfört med placebo

Ny data från EXPAND-studien från Novartis visar på positiva resultat med behandlingen siponimod. Resultaten visar att behandlingen i genomsnitt kan bevara gångförmåga i över fyra år längre hos patienter med sekundär progressiv MS[1] .Denna patientgrupp har fram till nu inte haft några andra behandlingsalternativ att tillgå. Studien visar också på minskad förlust av kognitiv funktion och grå hjärnsubstans.

– Det finns nu möjlighet till ett behandlingsalternativ för patienter med SPMS. Dessa data visar på tydlig effekt och en förhoppning att denna sjukdomsprocess och försämring kan bromsas hos dessa patienter. Det handlar då främst om tidig sekundär fas, särskilt när det finns tecken på en aktiv inflammation i hjärnan vid magnetkameraundersökning, säger Tomas Olsson, professor i neurologi på Karolinska Institutet.

Novartis presenterade nya data om siponimod i september vid den största årliga MS kongressen ECTRIMS i Stockholm.

– Dessa data visar att siponimod kan bromsa risken för en försämring av kognitiva funktioner samt även medföra en möjlighet till att fördröja utveckling av andra funktionshinder. Sammantaget kan det innebära ett längre självständigt liv för människor med SPMS, säger Jan Lycke, neurolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

 • Ytterligare analyser av EXPAND studien vars resultat presenterades vid ECTRIMS, visar att siponimod
  • kan hjälpa patienter att behålla sin gångförmåga i mer än fyra år längre i genomsnitt jämfört med placebo. [1]
  • signifikant minskade volymförlust av grå substans i CNS efter ett respektive två år, förlust som kan vara en viktig orsak till utveckling av funktionshinder och minskad kognitiv funktion hos patienter med SPMS. 2,3
 • Mayzent (siponimod) är godkänt i USA och granskas för närvarande av European Medicines Agency (EMA) för ett eventuellt marknadsföringstillstånd i Europa.

Siponimod, är den första och enda orala behandling som har visat sig bromsa sjukdomens progression i en fas-III studie på en renodlad SPMS population. Siponimod korsar blodhjärnbarriären, riktar sig selektivt mot S1P1- och S1P5-receptorer.

Fakta SPMS

Sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) är ett sjukdomsförlopp av multipel skleros (MS) som karakteriseras av en stadig ökning av objektiva neurologiska funktionshinder med avsaknad av skov5. Övergången till SPMS sker efter en fas av skovvis MS (RRMS), som är det sjukdomsförlopp som 85 till 90 procent av personer med MS insjuknar i4. SPMS diagnosen ställs retrospektivt med i genomsnitt 3 års fördröjning8.. Vanliga symtom brukar vara påverkan på gångfunktion4, kognitiva problem samt fatigue (kronisk MS-relaterad trötthet)6. Idag finns drygt 5000 personer som lever med SPMS i Sverige8.

Övertygande dokumentation för effekter av läkemedel för skovvis MS på progressiv sjukdom (SPMS) saknas4. Detta kan bero på att de sjukdomsdrivande processerna ser något annorlunda ut mellan skovvisförlöpande MS och SPMS6. När nya behandlingar introduceras kan tidig SPMS-diagnos utgöra ett tillfälle för intervention7.

(Se även bifogat faktablad och infografik)

Referenser

 1. Vermersch P, Gold R, Kappos L, et al. Siponimod Delays the Time to Wheelchair in Patients with SPMS: Results from the EXPAND study. 35th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), September 2019.
 2. Arnold D, Giovannoni G, Cree B, et al. Relationship Between Grey Matter Atrophy, Disability and Cognition in Patients with Secondary Progressive Multiple Sclerosis: Analysis from the EXPAND Study. 35th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), September 2019.
 3. Arnold D, Fox R, Bar-Or A, et al. Effect of Siponimod on Cortical Grey Matter and Thalamic Volume in Patients with Secondary Progressive Multiple Sclerosis – Results of the EXPAND Study. 35th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), September 2019.
 4. Svenska MS-sällskapet, Metodbok, www.mssallskapet.se; hämtat 2019-10-28; http://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2018/11/Metodboken-kap1-2018-11-28.pdf
 5. Thompson AJ, et al. Diagnosis of multiple sclerosis; 2017 revision of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018; 17: 162–73
 6. Filipi M, et al. Multiple Sclerosis. Nature Reviews | Disease Primers | Article citation ID: (2018) 4:43
 7. Inojosa H, et al. A focus on secondary progressive multiple sclerosis (SPMS): challenges in diagnosis and definition. Journal of Neurology; https://doi.org/10.1007/s00415-019-09489-5
 8. Svenska Neuroregister, prevalens SPMS; hämtat 2019-10-22; https://vap.carmona.se/open/msvap/tabell/antal_reg/

 

Kontakt:
Amennai Beyeen, Medical Advisor, Novartis, 070-8893278

Om Novartis
Novartis transformerar vården för att förbättra och förlänga människors liv. Som ett ledande globalt läkemedelsföretag använder vi innovativ vetenskap och digital teknik för att skapa transformativa behandlingar inom områden där det finns ett stort medicinskt behov. I vår strävan att hitta nya läkemedel rankas vi regelbundet bland världens främsta företag inom forskning och utveckling. Novartis produkter når nästan 1 miljard människor globalt och vi arbetar för att hitta innovativa sätt att öka tillgången till våra senaste behandlingar. Omkring 125 000 personer från över 140 länder arbetar på Novartis runt om i världen.

För mer information: besök http://www.novartis.com