Big Akwa har säkrat kapital för tillståndsprocess

Big Akwa AB har rest 4,75 MSEK i kapital genom en kombination av aktieemission och lån. Kapitalet skall användas till att finansiera miljötillståndet i Alby Industripark i Ånge kommun där en planerad produktion om 6000 ton hållbart odlad regnbåge beräknas ske.

Big Akwa AB har rest 4,75 MSEK i kapital genom en kombination av aktieemission och lån. Kapitalet skall användas till att finansiera miljötillståndet i Alby Industripark i Ånge kommun där en planerad produktion om 6000 ton hållbart odlad regnbåge beräknas ske.

– “Kapitaltillskottet hjälper oss att komma tydligt fram i tillståndsprocessen så att vi kan erhålla ett miljötillstånd inom snar framtid och odla upp till 6000 ton regnbåge på ett hållbart sätt i symbios med de andra i industriparken.” säger Hugo Wikström, medgrundare av Big Akwa. 

Aktieemissionen på 1,75 MSEK gjordes till de redan befintliga investerarna Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och Almi Invest Mitt och ingår i bolagets andra investeringsrunda. De nya lånen på 3 MSEK säkrades genom Almi Företagspartner och Norrlandsfonden. 

– "Vi är tacksamma för våra investerare och långivare och det stora förtroende de visar för vårt företag", säger Elena Petukhovskaya, VD och medgrundare Big Akwa. 

Big Akwas ambition är att tillsammans med andra aktörer utveckla och implementera nya innovativa lösningar för livsmedelsproduktion genom industriell symbios. Att bygga anläggningen i Alby industripark är första steget i det arbetet.

– "Vi har stort förtroende för på Big Akwas team och anser att satsningen är ett bra exempel på den typ av omställning som industrin kan genomgå för samhällets bästa", säger Mats Håkansson på Almi Invest Mitt. 

Den kommande landbaserade fiskodlingen ska drivas i industriell symbios med andra industrier nära eller i anslutning till Alby Industripark och Big Akwa vill även etablera en innovativ förädling av restprodukterna.  
 
– "Vi är glada över att få vara en del av Big Akwas resa och ser fram emot att följa deras utveckling och framväxten av den planerade anläggningen i Alby Industripark", säger Frida Anundsson, VD Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse  

Hugo Wikström, medgrundare av Big Akwa, ser deras arbete som en nödvändig utveckling av samhället och är tacksam och glad över det förtroende och intresse som visats företaget. 

– "Jag vill att Big Akwa ska vara ett positivt exempel i den pågående viktiga omställningsprocessen och föregå med ett cirkulärt hållbarhetstänk som banar väg för framtidens tekniklösningar", säger han.  

Information om investerarna:
Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
verkar för att främja regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region. Den främsta målsättningen med våra investeringar är inte att maximera avkastningen i form av pengar utan att vara en kraft som verkar för långsiktig regional utveckling.
https://snrs.se/
 
Almi Invest Mitt AB 
är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i cirka 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bland annat Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen. https://www.almi.se/almi-invest/

For more information contact: 

info@bigakwa.com

VD, Elena Petukhovskaya , 0768432204

Big Akwa AB, https://www.bigakwa.com/

Om Big Akwa 

är ett industriellt food-tech företag som producerar mat på ett modernt, resurseffektivt och hållbart sätt, oftast tillsammans med redan befintlig industri där båda parterna stärker varandras konkurrenskraft. 

https://www.bigakwa.com/