Big Akwa har säkrat kapital för tillståndsprocess

Big Akwa AB har rest 4,75 MSEK i kapital genom en kombination av aktieemission...