Bioinvent licensierar ut BI-1206 för den kinesiska regionen, får initial betalning om 5 miljoner dollar

Läkemedelsbolaget Bioinvent uppger att tecknat ett exklusivt licensavtal med amerikanska CASI Pharmaceuticals för utveckling och kommersialisering av antikroppen BI-1206 i Kina, Taiwan, Hongkong och Macao. Det förmedlas via ett pressmeddelande.

I gengäld ska Bioinvent erhålla en initial betalning om 5 miljoner dollar och som maximalt kan 83 miljoner dollar erhållas i milstolpsbetalningar. Royaltybetalningar på intäkterna för antikroppen hamnar på stegvisa nivåer från höga ensiffriga till medelhöga tvåsiffriga royalties.

CASI ska även investera 7 miljoner dollar i en riktad nyemission med 30 procent premie jämfört med de senaste tio handelsdagarnas volymvägda snittkurs. Teckningskursen blir 2,09 kronor. CASI erhåller även femåriga teckningsoptioner med inlösenpris om 3,14 kronor.

Utspädningseffekten blir cirka 3 procent för nuvarande aktieägare. CASI kommer efter emissionen, som ska klubbas på en extra stämma den 27 november, att äga cirka 3 procent av totala antalet aktier.

“CASI Pharmaceuticals är en väletablerad marknadsledare i Kina. Vi ser fram emot att kunna dra nytta av vår partners kompetens inom klinisk utveckling och regulatoriska frågor för att kunna accelerera utvecklingen av BI-1206 och våra förberedelser för kommersialisering”, säger Bioinvents vd Martin Welschof.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire