Bioservo Technologies AB har deltagit i bolagspresentation och VD-intervju med Erik Penser Bank

Bioservo Technologies AB (publ) (”Bioservo” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank idag har publicerat en bolagspresentation samt en videoinspelad intervju med Bioservos VD Petter Bäckgren. Skälet till bolagspresentationen och den videoinspelade intervjun är att tillhandahålla alla aktieägare och intressenter med information i samband med Bolagets pågående företrädesemission.

Bolagspresentationen är uppladdad på Erik Penser Banks Youtube-kanal och kan ses via denna länk:
https://youtu.be/fPgpak93sQA

Intervjun är uppladdad på Erik Penser Banks Youtube-kanal och kan ses via denna länk:
https://youtu.be/N6n6PDHHs8g

För mer information, vänligen kontakta

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Madeleine Börjesson, CFO
madeleine.borjesson@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Om Bioservo
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com.